Proiect

Asociaţia Centrul de Resurse Apollo în parteneriat cu Fundaţia  Agenţia de Dezvoltare Comunitara Împreuna, implementeaza în perioada noiembrie 2010 – august 2012 proiectul „Abilitaţi de viata-şansa tinerilor pe piaţa muncii”, Proiectul beneficiaza de sprijinul Uniunii Europea prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , axa prioritara 5 „Promovarea masurilor de ocupare”, domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. 

Obiectivul general al proiectului il consituie cresterea capacitatii de ocupare a tinerilor someri de lunga durata din judetul Prahova, prin imbunatatirea competentelor profesionale si a accesului  pe piata muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea unui Centru de Incluziune Profesionala pentru tineri şomeri, in Municipiul Ploieşti, ca structura judeţeana de furnizare de servicii de formare profesionala si ocupare pe piaţa muncii pentru tineri şomeri;
 2. Dezvoltarea de programe integrate de ocupare pentru 180 de tineri şomeri de lunga durata, care sa faciliteze accesul acestora pe piaţa muncii
 3. Asigurarea unei rate de ocupare pe piaţa muncii a minim 5% din tinerii şomeri de lunga durata participanţi la programele integrate din proiect.

Proiectul propune o abordare inovativa a problemei gradului scăzut de ocupare al tinerilor prahoveni prin dezvoltarea a doua tipuri de programe: servicii de informare si consiliere profesionala individuala si in grup si organizarea de cursuri de perfecţionare in competente sociale si civice pe module specifice dezvoltării abilitaţilor de viata cu accent pe cele profesionale si cursuri de perfecţionare in competente informatice.

Principalele activităţi ale proiectului:

 • Dezvoltarea Centrului de Incluziune Profesionala pentru tineri şomeri. Centrul va dezvolta programe integrate de ocupare, tinerilor şomeri, adaptate specificului vârstei si trendului pieţei  muncii;
 • Realizarea unui studiu privind identificarea si evaluarea nevoilor tinerilor şomeri de lunga durata din judeţ. Studiul va fi publicat in 300 exemplare si va fi fi diseminat catre reprezentati ai institutiilor publice, parteneri sociali, ONG-uri si media;
 • Selecţia beneficiarilor proiectului. Selectia se va realiza gradual, pe toata perioada cursului pentru a preveni eventualele abandonuri ale beneficiarilor sau schimbarile situatiei persoanelor selectate. Pentru informarea grupului tinta despre oportunitatea de a fi beneficiar al proiectului, se va organiza o campanie de informare lunara, structurata pe 2 paliere: Informare din usa in usa de catre facilitatori, in localitatile judetului;Informare prin intermediul unor materiale de informare si publicarea de anunturi in presa judeteana.In urma campaniei, tinerii vor avea ocazia sa depuna formulare de aplicatie, fie la sediul Centrului de incluziune, fie sa le predea facilitatorului local. Se vor face selectii lunare, pe baza unor criterii de selectie stabilite de parteneri, si cu asigurarea egalitatii de sanse pentru femei si minoritati. Se va urmari ca grupul tinta selectat sa participe la programul integrat in perioada imediat urmatoare pentru a se evita abandonul acestora de la program.;
 • Servicii de informare si consiliere profesionala individuala/in grup. Activitatea va fi desfasurata in cadrul Centrului de Incluziune Profesionala pentru tineri someri. Tinerii someri selectati, vor participa la aceasta activitate (adaptata specificului varstei tinere si pietei muncii) inainte de programul de formare profesionala;
 • Cursuri de perfectionare in competente sociale si civice si competente informatice. Prin aceasta activitate se urmareste dobandirea unor noi competente profesionale tinerilor someri in scopul adaptarii calificarii profesionale la cerintele pietei muncii. Cursul in competente sociale si civice va fi structurat pe module specifice abilitatilor de viata cu accent pentru cele necesare ocuparii pe piata muncii (cunoaste-te pe tine insuti, dezvoltarea abilitatilor si competentelor sociale, alegerea carierei profesionale, managementul problemelor si conflictelor, educatie interculturala, cetatean european si protectia mediului, codul bunelor maniere etc.). Cursul in competente informatice va include aplicatii principale pe computer ca: baze de date, stocarea si managementul informatiei, intelegerea oportunitatilor si riscurilor potentiale ale internetului si ale comunicarii prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de retele) necesare la locul de munca si la schimbul de informatii. Grupul tinta va participa la ambele cursuri si va primi o subventie pe perioada participarii. Deasemenea acestora li se vor deconta cheltuielile de transport. La finalul cursurilor acestia vor fi examinati de o comisie de evaluare numita de CNFPA, si vor primi certificate de absolvire CNFPA;
 • Initierea de parteneriate cu reprezentanti ai sindicatelor, patronatelor si a altor structuri de pe piata muncii pentru asigurarea ocuparii pe piata muncii a tinerilor someri. Activitatea va prevede mai intai identificarea potentialilor parteneri, stabilirea de discutii preliminare, organizarea de intalniri de lucru cu acestia, analiza situatiei pe baza studiului elaborat, identificarea de solutii de ocupare a tinerilor someri pe piata muncii, stabilirea nevoilor angajatorilor, elaborarea de drafturi de parteneriat, incheierea de parteneriat/parteneriate, identificarea oportunitatilor de ocupare a tinerilor someri, asigurarea ocuparii a minim 5% din grupul tinta al proiectului.

Principalele rezultate estimate:

 • Un centru de incluziune profesionala pentru tineri someri infiintat;
 • 1studiu privind identificarea si evaluarea nevoilor tinerilor someri de lunga durata din judet realizat si diseminat in 300 de exemplare;
 • 180 tineri şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate de formare;
 • 1500 de tineri informati despre oportunitatile proiectului;
 • Un parteneriat activ de ocupare infiintat cu sindicatele, patronatele si alte structuri de pe piata muncii pentru asigurarea ocuparii tinerilor someri de lunga durata;
 • 162 de tineri someri de lunga durata certificati in competente sociale si civive si competente informatice;
 • Minim 5% din tineri someri beneficiari ai proiectului ocupati pe piata muncii la 6 luni de la finalizarea cursurilor

Grup tinta:

 • 180 tineri someri de lunga durata

Someri (conform Legii nr. 76 / 2002), persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani si până la
îndeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sănătate si capacitătile fizice si psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

 • În cadrul categoriei de someri o atentie deosebită se acordă următoarelor categorii:
 • Someri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;
 • Someri peste 45 ani;
 • Someri de lungă durată, tineri si adulti (tineri someri, 16-24 ani, după sase luni de la intrarea în somaj si adulti someri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni);

Informaţii suplimentare privind acest proiect se pot obţine de la Centrul de Resurse Apollo, Str. Ştefan Greceanu nr. 33, Bl L3, et 4, ap 16, Ploieşti, telefon: 0244 520 823, fax: 0244 520 822, office@centrulapollo.ro, persoană de contact: manager proiect: Lucian Găman